Μητροπολιτικα Δικτυα Οπτικων Ινων
στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών
Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
54124 Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: 2310 998069
Fax: 2310 998069
e-mail: bachi@physics.auth.gr